Projekční a elektromontážní činnost, autoservis

Elektro: +420 736 626 342, +420 736 626 343
Autoservis: +420 604 360 167
1 / 10
Projekční činnost
2 / 10
Rozvodny NN/VN/VVN
3 / 10
Průmyslová automatizace
4 / 10
Průmyslová automatizace
5 / 10
Průmyslová automatizace
6 / 10
Elektromontáže
7 / 10
Průmyslová automatizace
8 / 10
Průmyslová automatizace
9 / 10
Průmyslová automatizace
10 / 10
Průmyslová automatizace

Reference - průmyslová automatizace


2019 Systém řízení dvojice filtračních jednotek pro metalurgický provoz. Předmětem zakázky byla dodávka elektročásti, projektové dokumentace a kompletního systému řízení založeném na řídicím systému SIEMENS S7-1500. Vedle provázaného řízení regeneračního cyklu dvou filtračních jednotek, regulace odběrných míst, stanice aditiva a hlavního ventilátoru byl dále řízen protiproudý výměník tepla spaliny/voda.
2018 Elektrifikace stavidel na malé vodní elektrárně MVE Brno - Komín. Dodávka zahrnovala ovládací rozvaděč včetně venkovních ovladačů, kompletní kabeláž a elektromontážní práce.
2018 Dodávka operátorské stanice pro obsluhu, monitoring a archivaci dat filtrační jednotky (SCADA systém). Řešení bylo realizováno SCADA systémem Reliance společnosti GEOVAP.
2018 Systém řízení filtrační jednotky odprášení těžkého provozu. Předmětem zakázky bylo vypracování projektové dokumentace a kompletní dodávka elektročásti zařízení (rozvaděče včetně řídicího systému a aplikačního SW, kabelové trasy, připojení snímačů a aktorů). Řídicí systém zajišťuje řízení regenerace filtrační jednotky (včetně obsluhy pojezdu regenerace použitým servopohonem), odběrných míst technologie s regulací na konstantní podtlak a řízení stanice dávkování aditiva. Podtlak v systému je zajištěn ventilátorem, osazeným motorem 200kW, který je řízen frekvenčním měničem s komunikací ProfiBus. Řízení zajišťuje řídicí systém SIEMENS S7-1500, vizualizace byla provedena na operátorském panelu SIEMENS TP900 comfort. Dodávku jsme zajišťovali pro společnost DEPURO, s.r.o.

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.