Projekční a elektromontážní činnost, autoservis

1 / 8
Projekční činnost
2 / 8
Rozvodny NN/VN/VVN
3 / 8
Průmyslová automatizace
4 / 8
Průmyslová automatizace
5 / 8
Průmyslová automatizace
6 / 8
Elektromontáže
7 / 8
Průmyslová automatizace
8 / 8
Průmyslová automatizace

Reference - průmyslová automatizace


2019 Systém řízení dvojice filtračních jednotek pro metalurgický provoz. Předmětem zakázky byla dodávka elektročásti, projektové dokumentace a kompletního systému řízení založeném na řídicím systému SIEMENS S7-1500. Vedle provázaného řízení regeneračního cyklu dvou filtračních jednotek, regulace odběrných míst, stanice aditiva a hlavního ventilátoru byl dále řízen protiproudý výměník tepla spaliny/voda.
2018 Elektrifikace stavidel na malé vodní elektrárně MVE Brno - Komín. Dodávka zahrnovala ovládací rozvaděč včetně venkovních ovladačů, kompletní kabeláž a elektromontážní práce.
2018 Dodávka operátorské stanice pro obsluhu, monitoring a archivaci dat filtrační jednotky (SCADA systém). Řešení bylo realizováno SCADA systémem Reliance společnosti GEOVAP.
2018 Systém řízení filtrační jednotky odprášení těžkého provozu. Předmětem zakázky bylo vypracování projektové dokumentace a kompletní dodávka elektročásti zařízení (rozvaděče včetně řídicího systému a aplikačního SW, kabelové trasy, připojení snímačů a aktorů). Řídicí systém zajišťuje řízení regenerace filtrační jednotky (včetně obsluhy pojezdu regenerace použitým servopohonem), odběrných míst technologie s regulací na konstantní podtlak a řízení stanice dávkování aditiva. Podtlak v systému je zajištěn ventilátorem, osazeným motorem 200kW, který je řízen frekvenčním měničem s komunikací ProfiBus. Řízení zajišťuje řídicí systém SIEMENS S7-1500, vizualizace byla provedena na operátorském panelu SIEMENS TP900 comfort. Dodávku jsme zajišťovali pro společnost DEPURO, s.r.o.