Průmyslová automatizace

Naše společnost poskytuje komplexní služby v oboru průmyslové automatizace. Jsme vám plně k dispozici od návrhu řešení na základě vašich požadavků, přes projekční činnost, tvorbu aplikačního SW a provozní simulace až po realizaci. Pracujeme s nejmodernějším SW a HW vybavením, naše řešení jsou vystavěna na dodávkách společnosti SIEMENS, AMiT, TECO a Reliance.

Naši pracovníci s mnohaletou praxí zrealizovali celou řadu projektů v oboru metalurgických provozů (odprášení technologie a filtrační zařízení s průtoky až 120.000m3), ČOV a vodohospodářských děl (řízení dekantačních odstředivek, procesů ČOV, rekonstrukce MaR vodojemů), řízení inteligentních elektroinstalací budov (sběr a vyhodnocení energodat, řízení energetických výstupů, řízení technologie pro výrobu tepla a chladu), řízení 1/4 hodinových maxim, řízení a monitoring rozvodných sítí průmyslových podniků, zabezpečovacích systémů a podobně.

V případě, že na nás máte ohledně průmyslové automatizace nějaký dotaz, nebo by jste s námi rádi spolupracovali, obraťte se na:

 

Ing. Ondřej Blažek
Vedoucí střediska průmyslové automatizace
 
Mobil: +420 736 256 042