Projekční a elektromontážní činnost, autoservis

Elektro: +420 736 626 342, +420 736 626 343
Autoservis: +420 604 360 167
1 / 10
Projekční činnost
2 / 10
Rozvodny NN/VN/VVN
3 / 10
Průmyslová automatizace
4 / 10
Průmyslová automatizace
5 / 10
Průmyslová automatizace
6 / 10
Elektromontáže
7 / 10
Průmyslová automatizace
8 / 10
Průmyslová automatizace
9 / 10
Průmyslová automatizace
10 / 10
Průmyslová automatizace

Z čeho sestává EZS?

Pořízením EZS (elektronického zabezpečovacího systému) si do objektu pořizujete soubor zařízení, které systém zabezpečení utváří. V tomto článku se pokusíme přiblížit, co přesně a kam je nutné nainstalovat.

Ústředna EZS


Ústředna je "mozkem" celého systému, který zpracovává signály z jednotlivých senzorů (pohybové senzory, dveřní a okenní kontakty) a ovládá připojené akční členy (dveřní zámky, relé zavlažování, sirény). Ovládání ústředny se pak provádí prostřednictvím terminálů, webového portálu nebo aplikace v mobilním telefonu. Součástí ústředny je GSM/GPRS komunikátor, prostřednictvím kterého ústředna komunikuje s uživatelem, případně pultem centrální ochrany (PCO) po síti GSM, z čehož vyplývá že je nutné ústřenu osadit vlastní SIM kartou. Vzhledem k důležitosti ústředny je nutné volit umístění v prostoru, který je hůře dostupný a cesta k němu je hlídána příslušnými senzory. Pro ústřenu je nutné zajistit trvalé napájení z elektroinstalace, pro případ výpadku napájení je však ústředna vybavena záložním akumulátorem, který udržuje systém v provozu a na tuto skutečnost upozorní uživatele. K důležitým nastavením ústředny má přístup pouze servisní organizace, která pro Vás tuto službu zajišťuje, jako uvedený vlastník však máte možnost konfigurovat přístupová práva osobám (přidávat nebo odebírat uživatele, měnit přístupová hesla, měnit přístupová práva k jednotlivým zónam a podobně).
Bronzovy partner Jablotron

Senzory


Senzory kontrolují hlídaný prostor a informují ústřednu o detekovaném pohybu. Detektory pohybu bývají zpravidla v provedení z bílého plastu. Na správném umístění, případně na volbě správné optiky senzoru závisí rychlá detekce narušení prostoru a eliminace falešné detekce, která může pocházet například od pohybujících se záclon nad ústřením topením. Lze dodat i senzory vybavené videoverifikační funkcí, která pořídí, v případě narušení, snímek prostoru, na základě kterého může uživatel rozhodnout o dalších krocích, případně může být senzor vybaven funkcí detekce tříštění skla. S ohledem na požadavky uživatele lze doplnit okna a dveře senzory otevření. Osazením senzoru otevření na vstupní dveře může být vytvořena podmínka pro aktivaci zpožděné poplachové smyčky (zpoždění, nutné pro odstřežení/zastřežení prostoru) nutným průchodem dveří, vniknutím do prostoru jinou cestou (například oknem) je pak aktivován okamžitý poplach. Dalším typem senzorů, které je možné doplnit, jsou detektory požáru, přítomnosti plynů (CO), záplavové detektory a podobně.
Snímače pohybu Jablotron
Snímače pohybu Jablotron
Snímače pohybu Jablotron

Klávesnice


Klávesnice slouží pro ovládání zabezpečovacího systému a pro kontrolu stavu. Vnitřní klávesnice mohou být dodány v provedení s diplejem nebo bez. Standardně je součástí vnitřních klávesnic blok semaforových modulů, prostřednictvím kterých lze rychle zkontrolovat stav jednotlivých zón a tyto zóny po autorizaci ovládat. Dále je k dispozici klávesnice ve venkovním provedení, která může být umístěna v prostředí s nepříznivými vnějšími vlivy.
Klávesnice Jablotron 100

Sběrnice


Veškeré části systému zabezpečení musí samozřejmě vzájemně nějakým způsobem komunikovat. Nejčastějším způsobem propojení jsou metalické kabely, které vedle komunikace zajišťují i napájení připojených periferií. Pro případ, kdy je dodatečná instalace kabeláže v příslušném objektu nežádoucí (zejména z estetických důvodů), lze část nebo celou instalaci provést bezdrátově. V případě použití bezdrátových periferií jsou pak tyto osazeny akumulátory, které zajišťují napájení po dobu přibližně dvou let, výměna se pak zajišťuje v rámci pravidelných servisních prohlídek.


Siréna


Siréna je určena jako zdroj akustického poplašného a notifikačního signálu. V případě narušení střeženého objektu začne vydávat silný tón, kterým upozorní okolí a vyruší samotného nevítaného hosta. Pro plnou funkčnost zabezpečovacího systému však instalace není nutná, uživatel může požadovat pouze tichý poplach (upozornění na mobilní telefon), na základě kterého podnikne další kroky, případně je na skutečnost vniknutí upozorněna bezpečnostní služba (v případě napojení zabezpečovacího systému na PCO). Funkce sirény je nastavitelná (doba poplachu, opakování), dodává se ve venkovním a vnitřním provedení.

Siréna Jablotron 100
Bronzovy partner Jablotron
ezs_1
ezs_2
Ovládání Jablotron android
Ústředna Jablotron
Bronzovy partner Jablotron
Bronzovy partner Jablotron