SCADA systémy

Pro námi realizované řízení technologických celků dodáváme SCADA systémy (Supervisory Control And Data Acquisition), neboli dispečerské řízení a sběr dat. 

Na vhodném místě, dle přání zákazníka, je umístěn počítač se server modulem, který vykonává komunikaci s řídicími systémy technologie a zajišťuje archivaci dat. Dále jsou v případě požadavku instalovány stanice s klienty, kteří se k serveru připojují a prostřednictvím kterých je možné technologii obsluhovat i z těchto klientských stanic.

V případě, že na nás máte ohledně průmyslové automatizace nějaký dotaz, nebo by jste s námi rádi spolupracovali, obraťte se na:

 

Ing. Ondřej Blažek
Vedoucí střediska průmyslové automatizace
 
Mobil: +420 736 256 042